fbpx
Follow Us!
Facebook Instagram

What My Child Should learn at the age of 6

Share this articleChildren at the age of 6 are energetic and physical activities play an important part at this stage.

Children at the age of 6 are energetic and physical activities play an important part at this stage. Sa apat na taon ng aking pagtuturo, karamihan sa mga bata na aking nahawakan ay talaga namang mapaglaro. Minsan sila ay puno ng tanong sa iba’t ibang bagay na kanilang nakikita, naririnig at nahahawakan. Pero ano nga bang kaalaman at kakayahan ang dapat nilang tagla sa edad na ito?

Narito ang ilang bagay na dapat nilang matutunan sa tahanan man o sa paaralan:

  • Language Development

Sa edad na ito, kaya na ng bata bumigkas ng maraming salita at gumagamit ng multi syllabic words at kaya rin nilang makipagusap sa telepono.

  • Reading Development

Nagsisimula palang silang magbasa, nakakakila rin sila ng mga salita gamit ang kanilang paningin at nakakapagsulat sila ng mga simpleng salita.

  • Physical Development

Ang iba sa kanila ay nakakapagkulay ng maayos, nakakagupit ng papel o nakakapagguhit. Kaya rin nilang sumayaw o maglaro tulad ng mga habu-habulan.

  • Emotional Development

Nakakaintindi sila ng damdamin ng ibang tao at kaya nilang makisalamuha at makibagay sa ibang tao.

Dahil masigla ang mga bata sa ganitong edad, kinakailangan nila ng atensyon mula sa kanilang magulang at suporta upang umunlad ang kanilang kaalaman sa bagay-bagay.

About spi